Kostalternativ som fortsättning på VLCD-programmet

Kolhydratsnåla dieter (Low-Carb diets, LC-dieter)

LC-dieter lämpar sig som en förlängning av VLCD-programmet. Under VLCD-programmet har kroppen anpassat sig till användning av fetter som energikällor och att producera ketonkroppar. LC-dieten är hälsosam om den är sammansatt såsom medelhavskost.

Kolhydratsnål och ketogen diet

Båda modellerna är kolhydratsnåla. Vid kolhydratsnål kost kan högkvalitativa kolhydratkällor intas friare. Den ketogena modellen förutsätter att kolhydraterna begränsas till 60 g/dygn.

Proteinrik diet

Proteinrik kost som ökar mättnadskänslan hör till viktminskning och viktkontroll.

Kolhydratkällor med normalt men utvalt innehåll av kolhydrater

Dieten med medelhavskost är en bra förlängning av VLCD-programmet. Här består kolhydratkällorna av bär, selektivt frukter, fullkornsprodukter som gröt eller bröd, osv. Man undviker sockrade livsmedel, safter, bakverk, karameller, sylt, polerat ris, potatis, raffinerat mjöl såsom vetemjöl, och till exempel makaroner, pasta osv. som framställts av mjölet.

Paleolitisk diet

Paleolitisk diet består vagt definierat av en kost som våra förfäder åt innan de började bruka jorden och hålla mjölkkor. Av dem som följer paleolitiska dieter förutsätts begränsningar av olika grad. Åtminstone en del tenderar att äta vilt och födoämnen som inte har förädlats alls.

Periodiska fastor, 5:2

5:2-fasta under två dagar efter varandra innebär att man antingen låter bli att äta något eller intar till exempel Express Diet-produkter på samma sätt som under VLCD-programmet. Under de andra dagarna av veckan äter man som vanligt, utan begränsningar.

Periodisk fasta har studerats och jämförts med flera olika kostmodeller för viktminskning, och den har visat sig vara ett minst lika effektivt sätt att gå ner i vikt som många andra program.

Fastor

Under fasta låter man bli att äta eller intar kolhydratsnåla safter, från några dagar till en vecka. Perioderna kan upprepas några gånger om året, efter behov. Ju oftare fasteperioder hålls, desto lättare är de att starta. Kroppen vänjer sig vid fasta och blir flexibel. Flexibilitet innebär att kroppen inte reagerar på att man låter bli att äta.

Tidsfönsterfastor

I dessa program förlängs den nattliga fastan. Till exempel intas dagens första måltid klockan 12 och den sista klockan 20. Mellan dessa tider intas dagens tredje måltid. I detta fall är ätfönstret 8 timmar långt och fasteperioden således 16 timmar.

Det finns flera versioner av tidsfönsterfasta, från 12:12 till 18:6 timmar. Man kan börja tidsfönsterfastan t.ex. med 12 timmars faste- och 12 timmars ätfönster och gradvis öka fastetiden.

Leader Foods Oy
Virkatie 8, 01510 Vantaa
Tel. (+358) 09 8364 7310

Kontakta oss
info@exd.fi (konsument)
tuki@exd.fi (återförsäljare)

@expressdietsuomi
#expressdiet