Ruokavaliovaihtoehtoja VLCD -ohjelman jatkoksi

Vähähiilihydraattiset ruokavaliot

Esittelin jo aiemmin vähähiilihydraattiset ruokavaliot suositeltavimmiksi VLCD -ohjelman jatkoksi. Perusteena on se, että verensokerin tasaisena pitäminen on helppoa näillä ruokavaliomalleilla. Toiseksi keho on VLCD -ohjelman aikana sopeutunut rasvojen käyttöön energialähteinä ja tuottamaan ketoaineita runsaasti vapautuvista varastorasvoista.

Ketoaineiden tuotantokin voi säilyä jollain tasolla, jos hiilihydraattien saanti ei nouse kovin korkeaksi.

Kolmanneksi suosittelemani vähähiilihydraattinen ruokavalio on kaiken kaikkiaan terveellinen, hyvin lähellä välimerellistä ruokavaliota, jota pidetään tällä hetkellä terveellisimpänä ruokavaliona asiantuntijoiden parissa.

Karppaus ja ketogeeninen ruokavalio

Näitä ruokavaliota yhdistää vähäinen hiilihydraattien saanti, erityisesti ketogeenisen mallin osalta. Karppauksen osalta laadukkaita hiilihydraattilähteitä voi vapaammin nauttia.

Sen sijaan ketogeenisen ruokavalion ehdottomana edellytyksenä on se, että hiilihydraattien saanti ei nouse yli 60 gramman vuorokauden aikana. Tämä rajoittaa hiilihydraattilähteitä merkittävästi, mutta ei kuitenkaan tee ruokavaliosta vaikeasti noudatettavaa.

Runsasproteiininen ruokavalio

Runsasproteiininen ruokavalio

Runsasproteiiniset ruokavaliot eivät ole vain urheilijoiden ruokavalioita vaan myös laihduttajien ja painonhallintaan kuuluvia. Miksi korkeaproteiiniset ruokavaliot ovat suositeltavia VLCD -ohjelman jatkoksi? Proteiinipitoisen ravinnon tiedetään lisäävän kylläisyyden tunnetta. Samalla proteiinin hajottaminen kuluttaa runsaasti energia, enemmän kuin hiilihydraattien tai rasvojen hajottaminen.

Normaalisti hiilihydraatteja sisältävä, mutta valikoituja hiilihydraattilähteitä

Hiilihydraattivoittoinen ruokavalio, jos se vastaa välimerellistyyppistä ruokavaliota, voi olla myös jatkeena VLCD -ohjelmalle. Tämä tarkoittaa sitä, että hiilihydraattien lähteitä ovat marjat, valikoidusti hedelmiä, kokojyvätuotteita puuroina tai leipinä ym. Vältetään pääsääntöisesti sokeroituja elintarvikkeita, mehuja, leivonnaisia, karamelleja, hilloja, kiillotettua riisiä, perunaa, puhdistettuja jauhoja, kuten vehnäjauhoa ja siitä valmistettuja esimerkiksi makaroneja, pastoja ynnä muita.
Välimerellisessä ruokavaliossa käytetään valkoisesta vehnäjauhosta tehtyjä leipiä, ne voivat jäädä pois suositeltavasta ruokavaliosta. Nämä voidaan korvata 100 %:lla kaura- ja ruisleivillä.

Paleoliittinen ruokavalio

Paleoliittisella ruokavaliolla tarkoitetaan löyhästi ruokavaliota, jota esi-isämme söivät ennen maan viljelyä ja lypsykarjan pitoa. Paleoliittista ruokavaliota noudattavilla on eriasteisia rajoituksia ruoka-aineiden lähteistä. Ainakin osa heistä pyrkii syömään villiä riistaa ja elintarvikkeita, joita ei ole jalostettu lainkaan. VLCD -ohjelman jatkon kannalta viljojen ja niistä tehtyjen elintarvikkeiden poisjääminen ruokavaliosta voi tehdä paleoliittisestä ruokavaliosta lähes vähähiilihydraattisen varsinkin, jos hedelmien käyttö rajautuu. Sen sijaan maitotaloustuotteiden poisjäämisellä ei ole suurempaa vaikutusta VLCD -ohjelman jälkeiseen ruokavalioon. Maitotuotteiden välttäminen lisää muiden proteiinia sisältävien elintarvikkeiden tarvetta vastaavasti.

Pätkäpaastot, 5:2

Kuuluisin pätkäpaasto lienee 5:2 paasto. Tällä tarkoitetaan sitä, että kahtena ei peräkkäisenä päivänä joko ollaan syömättä mitään tai meidän tapauksessamme nautitaan Express Diet -tuotteita samaan tapaan kuin VLCD -ohjelman aikana. Muina viikon päivinä syödään normaaliin tapaan, ilman että syömistä rajoitetaan. 
Tätä pätkäpaastoa on tutkittu ja verrattu useisiin laihduttaviin ruokavaliomalleihin ja sen on osoitettu olevan vähintään yhtä tehokas tapa laihduttaa kuin moni muu ohjelma. Näiden tietojen valossa pätkäpaasto soveltuu hyvin VLCD -ohjelman jatkoksi painonhallintaan. 

Peräkkäisten paastojen jaksot eli paastoa matkivat dieetit

Näitä malleja on tullut markkinoille nimenomaan samantyyppisinä ratkaisuina kuin VLCD -ohjelma, mutta vain muutamien peräkkäisten päivien mittaisia esimerkiksi 5 päivän mittaisina. Näitä jaksoja voi toistaa joitakin kertoja vuodessa tarpeen mukaan.

Näillä viiden päivän VLCD -ohjelmilla saadaan myös terveyshyötyjä. Energiavajetta syntyy myös merkittävästi.

Tämä malli toimii ainakin heillä, joilla paino tuntuu lähtevän helposti nousuun. Mitä useammin näitä paastoa matkivia jaksoja pidetään, sitä helpommin ne käynnistyvät. Jo muutaman kerran kierron jälkeen ensimmäisten VLCD -päivät sujuvat hyvin tai kohtalaisen hyvin. Keho tottuu ja siitä tulee tällaisissa ohjelmissa joustava. Joustavuudella tarkoitetaan sitä, että keho ei reagoi voimakkaasti vaikka yhden päivän olisi silloin tällöin kokonaan syömättä. 

Aikaikkunapaastot

Näillä tarkoitetaan sitä, että rajoitetaan syöminen tietyille peräkkäisille tunneille. Eli käytännössä venytetään yöpaastoa pidemmäksi. Esimerkkinä voisi olla se, että syödään päivän ensimmäinen ateria klo 12 ja viimeinen klo 20. Näiden aikojan välissä nautitaan päivän kolmas ateria. Tällöin syömisikkuna on kestoltaan 8 tuntia ja paastojakson pituus siis 16 tuntia.

Näistä aikaikkunapaastoista on useita versioita vaihdellen 12:12, 18:6 tuntiin. Aikaikkunapaaston voi aloittaa, vaikka tuolla 12 syömättömällä ja 12 tuntia syönti-ikkunalla ja vähitellen pidetään paaston pituutta.

Näistä dieeteistä on tullut hyvää palautetta. syömisen hallinnan suhteen, samoin tasaisemman verensokerin hallinnan osalta. Päivän vireystilaa on pidetty hyvänä näissä ohjelmissa.

 

Leader Foods Oy
Virkatie 8, 01510 Vantaa
Puh. 09 8364 7310

Ota Yhteyttä
info@exd.fi (kuluttajat)
tuki@exd.fi (jälleenmyyjät)

@expressdietsuomi
#expressdiet