Resultaten av Express Diet-testgruppens åtta veckors program

Leader Foods Oy:s åtta (8) veckors Express Diet VLCD-program startades med 12 frivilliga i oktober 2018. Noggranna mätningar i anslutning till gruppmedlemmarna kroppssammansättning och blodvärden utfördes. Mätningarna föregicks av fasta på minst 12 timmar.

Resultaten av uppföljningen 

Två av gruppmedlemmarna startade senare, deras resultat ingår inte i siffrorna.

Gruppmedlemmarna intog fem Express Diet-produkter per dygn. De komponerade sin diet av salta sopp- och grötprodukter och barer. De drack 2-3 liter energifria drycker, främst vatten. Om yrsel förekom ökade de saltintaget. Energiintaget var hela tiden under 800 kilokalorier per dygn. Förändringarna efter åtta veckor är uppmuntrande, till och med entusiasmerande.

I den första tabellen visar det första stapelparet minskningen av kroppens fettmassa i kilogram (minskningen nästan 20 %). Således gick varje testgruppsmedlem ner i vikt i genomsnitt 7 kg rent fett, dvs. 17 paket smör*. I bästa fall blev en testgruppsmedlem av med 11 kg fettmassa.

I detta skede var viktminskningen i genomsnitt 12 %, midjemåttet minskade med 9 cm. Blodtrycket sjönk och kom nära målvärdena, diastoliska blodtrycket (nedre trycket) sjönk med 7 %.

* I 100 g av innehållet i ett smörpaket finns 80 gram fett.

Tabell 2 visar förändringarna i fasteblodsockernivån, som hos testgruppen sjönk i den slutliga mätningen och kom nära målvärdena (-11,5 %).

Totalkolesterolvärdena sjönk i genomsnitt med 16 %, vilket hålls inom referensvärdena. Förändringen berodde främst på den kraftiga minskningen av LDL-kolesterol (förändring -31,5 %).

Känsligt C-reaktivt protein (hsCRP) sjönk med 58 %. hsCRP återspeglar en låggradig inflammation

Svaren på våra frågor indikerade god anpassning till Express Diet VLCD-programmet och produkterna. Produkternas rikliga matmängd ökade mättnaden bättre än traditionella VLCD-produkter.

Erfarenheter i samband med Express Diet-programmet (VLCD)

På basis av denna erfarenhet kan jag rekommendera dieten

5/5

Jag är nöjd med min viktmin skning

4.8/5

Dieten är lätt att följa

5/5

Känslan av hunger försvann gradvis

4.6/5

Mitt tillstånd har varit lätt euforiskt

3.8/5

Efter de första dagarna har jag varit piggare än vanligt

4.8/5

Leader Foods Oy
Virkatie 8, 01510 Vantaa
Tel. (+358) 09 8364 7310

Kontakta oss
info@exd.fi (konsument)
tuki@exd.fi (återförsäljare)

@expressdietsuomi
#expressdiet