VLCD-programmets hälsoeffekter

Blodsocker

Blodsockernivåerna börjar sjunka inom de första dagarna.

Insulin

Insulinkänsligheten kan återkomma under längre program.

Blodfettnivåer

Blodfettnivåerna såsom totalkolesterol, triglycerid och LDL- och HDL-kolesterol förbättras.

Låggradig inflammation

Fettcellerna producerar föreningar som initierar inflammatoriska reaktioner. Långvariga sådana är skadliga för kroppen. När andelen fett minskar, lindras de låggradiga inflammationerna.

Högt blodtryck

Fetma höjer blodtrycket. Med VLCD-programmet sjunker blodtrycket ofta när vikten minskar. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar.

Bukfetma

Skadligt fett som samlats kring midjan är en riskfaktor för metaboliskt syndrom. Bukfetma är en riskfaktor för vuxendiabetes. VLCD-programmet hjälper att minska bukfetma.

Motion under VLCD-programmet

Motion med låg puls och lätt träning med vikter kan utövas. Den skarpaste kraftproduktionen behöver inte uppnås. Träningen kan kännas överraskande smidig, så det är värt att testa gränserna.

Leader Foods Oy
Virkatie 8, 01510 Vantaa
Tel. (+358) 09 8364 7310

Kontakta oss
info@exd.fi (konsument)
tuki@exd.fi (återförsäljare)

@expressdietsuomi
#expressdiet