Energiunderskott, brist på energi

Om energiintaget är mindre än 800 kilokalorier och/eller det dagliga kolhydratintaget är mindre än 60 g förändras kroppens ämnesomsättning avsevärt.

Även om det dagliga energiintaget är mindre än 800 kilokalorier, är det faktiska energiintaget betydligt högre, eftersom energi erhålls genom nedbrytning av kroppens fettdepåer.

De gynnsamma förändringarna beror på energiunderskottet och delvis på ett ketostillstånd som uppstår då en stor mängd lagrat kroppsfett friställs

Ketonkropparna ökar bland annat mättnadskänslan. Detta är en av huvudorsakerna till att det är relativt enkelt att följa VLCD-programmen, trots att energiintaget är mindre än 800 kilokalorier per dag.

Ketonkropparna sparar muskelvävnad under viktminskningen.

Muskelvävnaden förbrukar en stor mängd av den dagliga energin. Därför är det viktigt att bibehålla muskelvävnaden under VLCD-programmet.

Ketonkroppen betahydroxybutyrat förhindrar nedbrytning av muskelvävnaden till energi under långa VLCD-program.

Denna kroppsmekanism är urgammal. Primitiva människor hade under större delen av sin evolutionära historia levt på samma sätt som de andra djuren, när det funnits mat har man ätit så mycket att extra energi har lagrats i kroppen för situationer där mat inte är tillgänglig under en lång tid.

Vår kropps förmåga att effektivt lagra energi har gjort att människan uppnått sin nuvarande ställning. Beträffande denna egenskap skiljer vi oss från största delen av djurriket.

Nu har denna utmärkta egenskap vänt sig mot oss själva. Vår kropp har vant sig vid tillfällig viktökning, men inte vid en kronisk, i värsta fall livslång fettinlagring.

Men problemet kan lösas på ett mycket enkelt sätt, som har en stor inverkan på faktorer som väsentligt inverkar på hälsan och välbefinnandet. Förändringen innebär att matintaget minimeras och kroppens egna fettdepåer  töms på lagrad överskottsenergi, såsom även våra tidiga förföräldrar gjorde. Skillnaden är att det i dag är frivilligt medan våra förfäder var tvungna att göra det.

Detta förklarar varför vår kropp vet vad som ska göras när tillgången till näring minskar radikalt. Med tiden har dessa processer registrerats i våra gener och de fungerar fortfarande utmärkt. Låt oss ge dem möjlighet att inom oss igångsätta enastående mekanismer som vi har nytta av tack vare minskade hälsorisker.

Kroppen börjar frisätta fetterna

Fettlagren i kroppen räcker för att tillfredsställa det dagliga energibehovet under flera veckor eller till och med månader långa perioder av matbrist. Omfattande frisättning av fetter fortsätter vid behov så länge överskottsenergi finns till buds.

När kostintaget minskar avsevärt sker flera förändringar i vår kropp. Det mest synliga tecknet är att vikten minskar och blodsockret sjunker mot normala värden. Blodets kolesterolvärden förbättras, även inflammationsvärden minskar ofta. Normalisering av dessa värden minskar risken för att vuxendiabetes bryter ut och likväl risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Förändringar i fastetillståndet tyder på att jägare-samlare bättre orkade jaga och förflytta sig långa sträckor. Hungerkänslan avtar ofta under fasta. Mängden energiföreningar, såsom fett och ketonkroppar i blodomloppet garanterar, tillsammans med normal blodsockernivå, en hög energi för jakt och strid. Undersökningar har visat att differentieringen och nyproduktionen av neuronerna och synapserna i nervcellerna ökar i detta tillstånd. Detta kan indikera en bättre förmåga att klara sig i utmanande situationer. Ökningen av stresshormonet kortisol och av tillväxthormonsekretionen kan även ses som respons på större energibehov, vilket våra förfäder ständigt upplevde.

Även dagens människor kan dra nytta av dessa förändringar inom oss när vårt energiintag sjunker till VLCD-programmets nivå, 800 kilokalorier per dag. Förändringarna uppfattas som individuella. Hos en del kan energin vara extremt hög under VLCD-programmet, även om man kan kunde vänta sig det motsatta. Mycket ofta avtar känslan av hunger och man känner dig väldigt mätt.

Låt oss dra nytta av dessa fördelar med hjälp av VLCD-programmet. Kom med!

Fetter omvandlas till ketonkroppar

Under VLCD-programmet ökar mängden fett som frigörs från kroppens lagrade fetter i så hög grad att levern måste omvandla dem till ketonkroppar. Under de följande dagarna lär sig kroppens vävnader att effektivt använda dessa som energikälla.

De lagrade fetterna börjar snabbt smälta bort när energiintaget är begränsat till 800 kilokalorier per dag. Fetter transporteras till levern för att tillfredsställa energibehovet och omvandlas till vattenlösliga ketonkroppar.

Dessa ketonkroppar, aceton, acetoacetat och betahydroxibutyrat fungerar som en energikälla som ersätter det minskade kolhydratintaget.

Fördelen med dessa ketonkroppar är att de produceras under hela VLCD-programmet. Man behöver inte tanka dem genom att äta fet mat, det finns tillräckligt av dem i blodet även om vi inte äter något under dagen. Små mängder ketonkroppar frigörs under fasta och vid en normal kolhydratrik kost under nattens fasta. De produceras även vid hård träning eller idrottsprestation.

För kroppen är ketonkropparna rätt bekanta men ändå för dagens människor föga kända energiföreningar. Kroppen producerar ketonkroppar även i kostmodeller där kolhydratintaget är mycket begränsat, till exempel i ketogen diet eller kolhydratsnål diet.

Ketonkroppar, särskilt betahydroxibutyrat, har många positiva effekter i kroppsfunktionerna. Bland annat tror man att de ökar känslan av mättnad.

Fettet som samlats i kroppen används på detta sätt som energikälla och omvandlas till andra föreningar och bränns i kroppen för energiproduktionen, varvid en del av energin vädras ut i luften som värme.