Lihavuus haittaa elämää

Lihavuus haittaa monella tavoin elämistä. Liiallinen paino rasittaa liikuntaelimiä, kuluttaen niveliä, heikentäen liikkumiseen tarvittavaa kuntoa, vaikeuttaen arkiaskareista selviämistä, johtaen terveyden tilan heikkenemiseen, lisäten aineenvaihduntasairauksien riskejä, tuottaen esteettistä rasitetta, pahimmillaan rajoittaen sosiaalista elämää. Vaikka ei saisi, sillä voi olla vaikutusta monissa elämätilanteissa. Onneksi tilanteeseen voi puuttua ja palauttaa aiempaa toiminnallisuutta.

Finterveys 2017 raportin ylipainoisia, painoindeksi, BMI>25 miehiä Suomessa oli n. 72 % ja naisia n. 63 %.

Lihavaksi luokiteltuja miehiä, painoindeksi, BMI>30 miehiä Suomessa oli n. 26 % ja naisia n. 28 %.

Vakavasta lihavuudesta kärsii, painoindeksi, BMI>35, miehistä n. 5 % ja naisista n. 7 %. Sairaalloisesta lihavuudesta kärsii, painoindeksi, BMI>40, miehistä, n. 1 % ja naisista n. 3 %.

Lihavuus rasittaa liikunta ja tukielimiä. Lihavuus on useiden elämäntapasairauksien riskitekijä, kuten aikuistyypin diabeteksen, kohonneen verenpaineen, kohonneen kolesterolin, heikentyneen unenlaadun.

Tämän kehityksen on muututtava. Kehityksen pysäyttämiseksi tarvitaan tekoja, ei vain puheita.

Suunnan muuttamiseksi tarvitaan kaikkia hyväksi havaittuja keinoja.

knee  pain in old women

Vieritä aikaa taaksepäin

Lihavoituminen on usein vuosia kestävä prosessi. Paino harvoin nousee terveillä ihmisellä nopeasti. Kilot kertyvät ajan myötä vuosien tai vuosikymmenten saatossa. Kääntäen voisi ajatella, että jos paino saataisiin pudotettua samaan tahtiin kuin se on kertynyt, voisiko lihavuuden myötä tulleet terveysongelmat vähetä samaan tahtiin kuin ne ovat syntyneetkin. Vastaus on valitettavasti eivät voi, vai voivatko sittenkin. Kulunutta polvea ei saa takaisin, tekonivel auttaa tilanteessa, muttei palauta alkuperäistä polvea. Sen sijaan useat riskitekijät voivat pienentyä merkittävästi. Verikokeita otettaessa ja lääkärin niitä silmäillessä, kuulemme lihavuuden lisääntymisen aiheuttamista riskeistä, joihin lääkäri yleensä reagoi toteamalla, jos et nyt muuta elintapojasi niin… Loput ovat kovin monille tuttua tekstiä. Riskit eivät siis ilmeisesti lisäänny, mutta voivatko ne vähetä? Kyllä voivat jos painoa saadaan pudotettua tuntuvasti.

Voiko aikaa kääntää kulkemaan taaksepäin? Ei voi, mutta ajan mukanaan tuomia kiloja ja niiden myötä kehon koostumus voidaan palauttaa normaaleihin tavoitearvoihin.

Painon pudotessa ja kehon rasvoittumisen vähenemisen myötä lihavoitumisen aiheuttamia terveyttä ja hyvinvointia haittaavia muutoksia väistyy eli aineenvaihdunnallista eli metabolista ikää voidaan nuorentaa, siis aikaa kääntää taaksepäin.

Palauta terveys ja hyvinvointi

Lihavuudesta voi selvitä ja saada palautettua terveyttä ja hyvinvointia, mutta kuten kaikki aikuiset tietävät, se vaatii selkeitä toimenpiteitä ja pitkäjänteisyyttä. Motivoivia tekijöitä laihduttamisen aloittamiseksi on helppo löytää, ulkoisista seikoista varsinkin. Mutta sisäiset tekijät ovat kuitenkin tärkeimpiä. Hyvä terveys luo pohjan hyvälle elämälle, siksi terveyttä uhkaavat tekijät ja niistä eroon pääseminen on tärkein sisäistä motivaatiota synnyttävä tekijä. 
Muutospäätöstä tukemaan kannattaa etsiä tukea toisista vertaisistaan. VLCD -ohjelmien oheen suositellaan ryhmätoimintaa. Ryhmästä saa voimaa ja vertaistukea. Onnistumismahdollisuudet ovat paremmat. Mutta toki vahva sisäinen motivaatio voi kantaa yli elämäntapamuutoksen. 
Kun päätös laihduttamisesta on tehty VLCD -ohjelmalla kuten Express Diet -ohjelmalla on helppoa laihduttaa.  

Se että, terveyttä uhkaavat riskit vähenevät tai väistyvät painon putoamisen tahdissa, on osa kokonaishyötyä mitä voidaan saavuttaa. Iso osa muutosta on itsekurin lisääntyminen, minä onnistuin -asenne, miksen onnistuisi elämässä selättämään muitakin asettamiani haasteita. 
Eräs näistä on liikunnallisuuden tuominen osaksi aktiivista elämäntyyliä. On selvä että kaikki liikkuminen helpottuu painon pudottua merkittävästi. Esimerkkinä toimikoon hapenottokyky, jota tarvitaan erityisesti niin sanotussa aerobisessa liikkumisesta, joista esimerkkeinä reipas sauvakävely, hölkkä, pyöräily, uinti, tanssi. Näissä lajeissa tarvitaan hyväää hapenottokykyä. Se kehittyy käänteisessä suhteessa painon putoamisen kanssa. Mitä alemmas painoputoaa, sitä paremmaksi hapenottokyky nousee. Tämä tapahtuu vaikka ei harrastettaisi liikuntaa lainkaan. Se tulee kaupan päällisenä. Mutta se tarkoittaa, että liikkuminen on huomattavasti helpompaa aloittaa, kun hapenottokyky on parantunut. 
Säännöllinen liikunta on hyvin tärkeässä roolissa terveyden ylläpitämisessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä. Liikunnan terveyttä vahvistavaa luonnetta ei voi väheksyä millään lailla.