Börja återställa din hälsa

Matiga och mättande måltider

Produktlinjen Express Diet (VLCD) utvecklades med fokus på smak, matighet och smakalternativ.

Fem Express Diet VLCD kompletta kostersättningsprodukter räcker till så mycket som 1,8 kg mat per dygn, medan kaloriintaget begränsas till 605-800 kcal.

Hälsofördelar med EXPRESS DIET VLCD-programmet

LDL-kolesterol

31,5%

LDL-kolesterol anses vara ett skadligt kolesterol. Dess värden sjönk särskilt mycket hos testgruppens medlemmar, upp till 31,5 %.

Blodsocker

11,5%

Högt blodsocker anses vara en av riskfaktorerna för diabetes. I testgruppen sjönk blodsockret i genomsnitt till en nivå nära det rekommenderade värdet.

Fett

19,8%

Bukfetma försämrar funktionen hos viktiga inre organ och utgör en riskfaktor för metaboliskt syndrom. För gruppmedlemmarna var minskningen avsevärd efter avslutat program.

Värdena förbättrades med 19 olika indikatorer

Tolv personer deltog i ett åtta (8) veckors program. Alla åt endast kostersättningsprodukter som innehöll mindre än 800 kilokalorier.

Engagemanget för Express Diet-produkterna var utmärkt och alla tyckte om dem. För gruppmedlemmarna genomfördes laboratorietester och kroppsanalysmätning tre gånger. Alla 19 uppmätta värden förbättrades under programmet.

Diagrammen (till höger) visar några av förändringarna. Förändringarna är i linje med motsvarande undersökningar.

Välkommen till det första skedet av en effektiv livsstilsförändring

När du fattat beslutet ska du börja med det viktigaste, dvs. den egentliga orsaken till problemet, som är viktökningen.  

Du kan följa VLCD-programmet som används till exempel i fetmakliniker på centralsjukhus, i kombination med gruppterapi. VLCD (eng. very low calorie diet) är på svenska ”mycket kalorisnål diet”.  

VLCD-dieten är det mest effektiva sättet att gå ner i vikt. Den bibehåller den uppnådda viktminskningen längre än de övriga viktminskningsprogrammen. VLCD-programmet och hur det används för viktminskning har granskats i en utvärdering som sammanställts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). VLCD-programmet har konstaterats vara ett tryggt sätt att gå ner i vikt.

I utvärderingen har granskats undersökningar där över 50 000 personer deltagit under åren. Rapporten ger anvisning om hur dieten lämpar sig för olika grupper av människor och listar eventuella nackdelar. Dessa faktorer ligger även till grunden för de anvisningar vi upprättat.

Vi rekommenderar varmt EXPRESS DIET-produkter under VLCD-programmet. Tack vare produkterna är VLCD-programmet effektivt, och de skiljer sig betydligt från de måltidsersättningsprodukter som redan finns på marknaden.

Dessutom har vi följt upp mer än 500 personer som deltagit i 6-12 månader långa VLCD-program, och de fenomen som observerats i programmen. På dessa sidor redogör vi för allt vi erfarit.

Leader Foods Oy
Virkatie 8, 01510 Vantaa
Tel. (+358) 09 8364 7310

Kontakta oss
info@exd.fi (konsument)
tuki@exd.fi (återförsäljare)

@expressdietsuomi
#expressdiet