Fetma är skadligt för livet

Fetma är på många sätt skadligt för livet. Övervikt belastar muskel- och skelettsystemet, tär på lederna, komplicerar de dagliga rutinerna, leder till försämring av hälsotillståndet och ökar därmed risken för ämnesomsättningssjukdomar, innebär estetiska olägenheter som i värsta fall begränsar det sociala livet. Denna situation kan hanteras och den tidigare funktionsförmågan återställas.

Enligt Finterveys-rapporten 2017 sfanns det i Finland överviktiga (kroppsmasseindex BMI > 25) män ca 72 % och kvinnor ca 63 %.

Av fetma grad I (kroppsmasseindex BMI > 30) lider ca 26 % av männen och ca 28 % av kvinnorna.

Av fetma grad II (BMI > 35)lider ca 5 % av männen och ca 7 % av kvinnorna. Av fetma grad III (BMI > 40) lider ca 1 % av männen och cirka 3 % av kvinnorna.

Fetma anstränger muskel- och skelettsystemet. Fetma är en riskfaktor för många livsstilssjukdomar, till exempel vuxendiabetes, högt blodtryck, högt kolesterol och nedsatt sömnkvalitet.

En förändring måste fås till stånd. För att stoppa utvecklingen krävs åtgärder.

Alla beprövade medel behövs för att ändra kursen.

knee  pain in old women

Vrid tiden bakåt

Hos friska människor ökar vikten sällan snabbt. Kilona samlas med åren och höjer hälsoriskerna. Med viktminskning kan riskfaktorerna reduceras avsevärt, i synnerhet om viktminskningen är stor.

Kan vi gå tillbaka i tiden? Det kan vi inte, men kilona som samlats med tiden och därmed kroppssammansättningen, kan återställas till sina målvärden.

Den ämnesomsättningsrelaterade eller metaboliska åldern kan sänkas, dvs. tiden kan vridas tillbaka.

Återställ hälsa och välbefinnande

Stark inre motivation kan stödja en livsstilsförändring. Att göra sig av med faror som hotar hälsan frambringar en inre motivation.

Det lönar sig att söka kamratstöd i viktminskningsgrupper. Gruppen ger styrka. När du fattat beslut om att minska vikten med ett VLCD-program, såsom Express Diet-programmet, är det lätt att gå ner i vikt.

När du går ner i vikt minskar eller försvinner hälsoriskerna. När självdisciplinen ökar gör den bättre självkänslan att du lyckas bättre även med andra utmaningar i livet.

En av dessa är att ta med motionen i en aktiv livsstil. Det är klart att all motion blir lättare när vikten minskar betydligt. Ett exempel är förbättrat syreupptag tack vare viktminskning. Det är lättare att börja motionera med bättre syreupptag.

Regelbunden motion spelar en mycket viktig roll för att upprätthålla hälsan och öka välbefinnandet. Motionens hälsofrämjande karaktär ska inte underskattas på något sätt.