Express Diet -ohjelma lyhyesti

Videolla käymme läpi Express Diet -ohjelman lyhyesti. Mikä Express Diet VLCD on? Mistä siinä on kyse? Ketkä sitä voivat käyttää? Mitä muutoksia voidaan saavuttaa? Käymme läpi myös tärkeimmät vinkit.

Energia vaje, niukasti energiaa

Energian saannin ollessa 800 kilokaloria ja alle ja/tai hiilihydraattien päivittäisen saannin pudotessa alle 60 g, kehon aineenvaihdunta muuttuu merkittävästi.

Vaikka energian saanti on vuorokaudessa alle 800 kilokaloria, energian todellinen saanti on huomattavasti suurempaa, sillä energiaa saadaan kehon rasvavarastoja purkamalla.

Suotuisten muutosten taustalla on energiavaje ja osin runsaasta kehon omien varastorasvojen vapautumisesta syntyvä ketoositila.

Ketoaineet lisäävät kylläisyyden tunnetta. Tämä on yksi keskeisimmistä syistä, minkä vuoksi VLCD-ohjelmien noudattaminen on kohtalaisen helppoa, vaikka energian saanti jää alle 800 kilokaloria päivässä.

Ketoaineet säästä lihaskudosta laihdutuksen aikana.

Lihaskudos kuluttaa suuren osan päivittäisestä energiasta, siksi lihaskudos pitäisi saada ylläpidettyä VLCD-ohjelman aikana.

Ketoaine betahydroksibutyraatti estää lihaskudoksen hajotusta energiaksi pitkien VLCD-ohjelmien aikana.

Tämä kehomme mekanismi on ikiaikainen. Alkukantaiset ihmiset ovat eläneet suurimman osan kehityshistoriastaan samaan tapaan kuin muutkin eläimet, silloin kun on ollut ravintoa sitä on syöty niin paljon että kehoon on saatu varastoitua ylimääräistä energiaa tilanteita varten, kun ravintoa ei ole tarjolla pitkään aikaan. 

Kehomme kyky varastoida tehokkaasti energiaa on siivittänyt ihmistä kohti asemaa, jossa olemme nyt. Tämän ominaisuuden osalta eroamme suuresta osasta eläinkuntaa.

Nyt tämä erinomainen ominaisuus on kääntynyt itseämme vastaan. Kehomme on tottunut tilapäiseen lihomiseen, muttei krooniseen pahimmillaan läpi elämän kestävään kehon rasvoittumiseen. 

Asialle voi tehdä muutoksen, joka on itseasiassa hyvin yksinkertainen ja jolla on merkittäviä vaikutuksia tekijöihin, joilla on keskeinen vaikutus terveyteemme ja hyvinvointiimme. Muutos on syömisen vähentäminen minimiin ja kehon omien rasvavarastojen tyhjentäminen ylimääräisestä varastoidusta energiasta, niin kuin varhaiset kantavanhempemmekin tekivät. Erona nykyaikaan on se, että nykysuomessa se on vapaaehtoista ja kantaisillämme oli pakon sanelemaa. 

Tämä riittänee perusteeksi sille, että kehomme tietää mitä tehdä kun ravinnon saanti vähenee radikaalisti. Nämä prosessit on kirjattu meidän geeneihimme ajan saatossa ja toimivat hienosti edelleen. Annetaan niillä mahdollisuus käynnistää meissä hienoja mekanismeja, joista hyödymme terveysriskien vähenemisen myötä. 

Keho käynnistää rasvojen
vapautumisen

Kehossa olevien rasvavarastot riittävät viikkojen tai jopa kuukausien mittaisiin niukan syömisen jaksojen ajaksi tyydyttämään päivittäistä energian tarvetta. Mittava rasvojen vapautuminen jatkuu niin pitkään tarvittaessa kuin ylimääräistä energiaa on tarjolla.

Kehossamme tapahtuu useita muutoksia ravinnonsaannin vähetessä merkittävästi. Näkyvin merkki on painonputoaminen ja sen pitää tapahtuakin, sillä sen myötä käynnistyy kehossa prosessit, joiden seurauksena veren sokeritaso laskee kohti normaaleja arvoja, samoin veren kolesteroliarvot paranevat, tulehdusarvot laskevat myös usein. Näiden arvojen normalisoituminen pienentää riskejä, aikuisiän diabeksen puhkeamiseen ja samoin sydän- ja verisuonitauteihin. 

Paastotilan muutokset viittaavat metsästäjä-keräilijöiden parampaan kykyyn jaksaa saalistaa ja tehdä pitkiä muuttoja. Nälän tunne usein vaimenee, verenkierrossa olevien energiayhdisteiden kuten rasvojen, ketoaineiden määrä takaa yhdessä normaalin verensokeritason kanssa hyvän energisyyden metsästää ja taistella. Hermosolujen neuronien ja synapsien erilaistumisen ja uudistuotannon on havaittu lisääntyvän tutkimuksissa tässä tilassa. Tämä voisi viitata parempaan kykyyn selvitä haasteellisissa tilanteissa. Stressihormoni kortisolin sekä kasvuhormonin erityksen lisääntymistä voidaan pitää myös vasteena lisääntyneelle energian tarpeelle, joka on ollut toistuvaa esi-isillemme. 

Me nykyihmisetkin voimme hyötyä ja hyödyntää näitä meissä tapahtuvia muutoksia silloin, kun energian saanti putoaa VLCD -ohjelman 800 päivittäisen kilokalorin tasolle. Muutokset koetaan yksilöllisinä. Joillakin energisyys voi lisääntyä tavattomasti VLCD -ohjelman aikana. Hyvin usein nälän tunne vaimenee ja kylläisyyden tunne valtaa mielen. 

Otetaan irti näistä hyödyistä VLCD -ohjelman myötä. Mukaan vaan!

Rasvoista tehdään ketoaineita

VLCD-ohjelman aikana kehon varastorasvoista vapautuva rasvan määrä nousee niin suureksi, että maksa joutuu muuntamaan niitä ketoaineiksi, joita kehon kudokset oppivat käyttämään muutamien ensimmäisten päivien aikana tehokkaasti energian lähteenä

Varastorasvat alkavat sulaa nopeasti, kun energian saanti jää 800 kilokaloriin päivässä. Rasvoja kuljetetaan maksaan käytettäväksi energian tarpeeksi ja muunnettavaksi vesiliukoisiksi ketoaineiksi.

Nämä ketoaineet, asetoni, asetoasetaatti ja betahydroksibutyraatti toimivat energian lähteenä korvaten hiilihydraattien saannin vähentymistä.

Kyseisten ketoaineiden etuna on se, että niitä tuotetaan VLCD -ohjelman aikana kaiken aikaa. Niitä ei tarvitse tankata syömällä rasvaisia ruokia vaan niitä riittää veressä, vaikka emme söisi mitään päivän aikana. Ketoaineita vapautuu siis myös paastotiloissa sekä pieniä määriä yöpaaston aikana. Samoin niitä tuotetaan kovatehoisen treeninin tai urheilun aikana.

Ketoaineet ovat varsin tuttuja ja silti niin huonosti tunneja energiayhdisteitä nykyihmiselle. On lähes mahdoton ajatus, että ruoka ja varsinkaan hiilihydraattien lähteet loppuisi nykyaikana. Keho tuottaa ketoaineita myös ruokavaliomalleissa, joissa hiilihydraattien saanti rajoitetaan merkittävästi kuten ketogeenisissä ruokavalioissa tai vähähiilihydraattisissa karppausdieeteissä.

Ketoaineilla varsinkin betahydroksibutyraatilla on lukuisia vaikutuksia kehon toiminnoissa. Niiden arvellaan muun muassa lisäävän kylläisyyden tunnetta.

Tällä tavoin kehoon kertynyttä rasvaa käytetään energian lähteenä ja muutetaan toisiksi yhdisteiksi ja poltetaan kehossa energian tuotannossa, osa tuuletetaan osaksi lämpönä taivaalle.